Giỏ hàng

BẢNG THÔNG BÁO

Bảng thông báo rất thông dụng trong văn phòng và gia đình do tính tiện dụng của nó. Bảng thông báo hay thường gọi là bảng ghim bằng vãi nỉ dùng kim ghim cố định giấy tờ thông báo.

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !

Facebook Youtube Top