Giỏ hàng

BẤM KIM CÁC LOẠI

CÔNG TY BẢO QUYÊN: Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại bấm kim giá rẻ trên toàn quốc như Deli, SDI, M&G, Kanex.. Sử dụng các loại kim bấm số 10, số 3, 23/6, 23/10, 23/12, 23/17, 23/20, 23/23.

Bấm kim cán dài Munix 25110 | Dùng kim 24/6 và 26/6
-16%
BẤM KIM ĐẠI DELI 0394 | BẤM TỐI ĐA 80 TỜ
-10%
Bấm kim đại Deli 486 | Bấm được 100 tờ
-5%
Bấm kim đại Deli 487 | Bấm được 100 tờ
-6%
Bấm kim đại Kanex 1224 | Bấm tối đa 240 tờ
-4%
Bấm kim dạng kềm Munix 25211M | Dụng kim bấm số 3
-14%
Bấm kim mini Deli 0222 | Dùng kim bấm số 10
-18%
Bấm kim mini Deli 0253 | Bộ (Bấm + Kim số 10)
-15%
Bấm kim mini Deli 0254 | Dùng kim bấm số 10
-13%
Bấm kim mini Deli 452 | Dùng kim bấm số 10
-12%
Bấm kim mini Munix 25002 | Dùng kim bấm số 10
-10%
Facebook Youtube Top